Ти избираш, дали да видиш доброто в човека

Hera.bg

Ти избираш, дали да видиш цветето в пъпката, песента - в птичката, доброто - в човека

Tази статия е достъпна в интернет на адрес: www.hera.bg/s.php?n=3713