Истинският морален тест е пред тези, които зависят от твоята милост

Hera.bg

Милан Кундера
Истинският морален тест за човечеството, неговият основен изпит, се състои в отношението му към тези, които зависят от неговата милост - животните.

И в това отношение човечеството е претърпяло огромен неуспех, един толкова фундаментален провал, че всички останали провали са само следствие от това.

Tази статия е достъпна в интернет на адрес: www.hera.bg/s.php?n=4353