Провалът ти подсказва, че по този начин няма да успееш, но не ти казва, че е невъзможно

Hera.bg

Провалът ти подсказва, че по този начин няма да успееш, но не ти казва, че е невъзможно.

Tази статия е достъпна в интернет на адрес: www.hera.bg/s.php?n=5634