Начало
Здраве и Красота
Кариера
Моят дом
Двама+
Кулинария
Време за мен
Регистрация       e-mail:       парола:      

Идеологията, основана на пола (II част)        Добави в любими         Коментирай         Отпечатай         Изпрати
Различни типове хора ли са жените и мъжете?

Изследванията от невроендокринологията, неврологията и психологията често разкриват разлики на групово ниво между жените и мъжете, но не подкрепят биологично-есенциалистките вярвания, че тези различия са неизменни, нито предположението, че човешките мозъци, хормони и „природи“, като цяло принадлежат към два обособени типа.

За разлика от популярните вярвания, ендокринологичните изследвания разкриват, че хората не притежават само една от двете групи („женски“ или „мъжки“) хормони. Хормоните, които се считат за „женски“ (естроген и прогестерон) и тези, които се считат за „мъжки“ (напр. тестостерон), присъстват както при мъжете, така и при жените, тъй като се произвеждат както от яйчниците, така и от тестисите, но и от други периферни тъкани (мастна, надбъбречни жлези), които присъстват във всички човешки тела (при мъжете тестисите произвеждат 20% от циркулиращите естрогени, а останалата част от производството е от мастната тъкан, мозъка, кожата и костите, които превръщат тестостерона в естроген чрез ензима ароматаза – в процеса на ароматизация). Въпреки че нивата на тестостерон са средно по-високи при мъжете, отколкото при жените, разликата е по-малка, отколкото се e смятало първоначално, и не така изразено във всички етапи от живота, като разпределението на нивата на тестостерон при мъжете и жените показва значително припокриване. Освен това, нивата на свързаните с пола хормони варират в широки граници при индивидите, променяйки се през целия живот, както и в отговор на вътрешни и външни условия, включително поведение, обусловени от пола. Например, сексуалните мисли повишават нивата на тестостерон при жените, а възпитаващото родителско поведение намалява тестостерона при мъжете. По този начин разликите между половете в нивата на свързаните с пола хормони не съответстват на фиксирана и двоична концептуализация.

Човешките мозъци също не могат да бъдат доказано сортирани на „женски“ и „мъжки“. Въпреки че има различия между половете на ниво група в много мозъчни характеристики (напр. размер на специфични мозъчни области, сила на връзките между регионите), има голямо припокриване между разпределенията на жените и мъжете за всяка от тези зони. Освен това, дори когато се вземат предвид само мозъчни характеристики, които показват голяма разлика между половете, отделните мозъци обикновено се състоят от „мозайки“ от характеристики, някои във формата, по-често срещана при жените, отколкото при мъжете, а други във формата, по-често срещана при мъжете, отколкото при жените. Проучвания върху лабораторни животни разкриват, че това „смесване“ на функции в мозъците е резултат от взаимодействия между генетичните и хормонални ефекти на пола и набор от фактори на околната среда (напр. условия на отглеждане, стрес по време на живота на човек). Тези взаимодействия могат да бъдат променени, заличени, и да създадат или увеличат половите различия до специфични мозъчни характеристики, което води до множество комбинации, които не попадат в рязко разграничаване на „мъжки“ и „женски“ тип мозък. Всъщност, изследване на над 2100 човешки мозъка, което тества хипотезата, че типичният женски мозък е различен от типичния мъжки мозък, установи вместо това, че мозъчните структури, типични за жените, са типични и за мъжете, и обратно.

Преглед на 46 мета-анализа, обхващащи хиляди проучвания, които документират различията между половете в широк спектър от области (напр. когнитивни способности, агресия, поведение на взаимопомощ, лидерство), разкри, че при 30% степента на ефектите са пренебрежими и обичайни и при 48% са били малки. Това означава, че по-голямата част от характеристиките, за които се очаква да демонстрират различия между половете, показват малки или тривиални разлики за възпроизвеждане. Малкото изключения бяха главно в областите на агресията и сексуалността. Анализ на състава на характеристиките, които показват големи разлики между половете (напр. гледане на порно, носене на козметика), в рамките на индивидите, показа, че хората рядко притежават само женственост или само мъжки характеристики (например природа на алфа мъжкар), то повечето от хората имат мозайка от женски и мъжки характеристики.

Изследванията от ендокринологията, неврологията и психологията демонстрират, това че, въпреки че средно има разлики между мъжете и жените, тези разлики често са малки, зависими от контекста и не създават два „типа“ хора. Това е в подчертан контраст с биологично-есенциалисткото обяснение, според което различията между половете са неизменни и полът е с неизбежна двоичност.

Бинарна (двоична) конструкция на пола в околната среда

Защо, въпреки прегледаната сложна биологична и психологическа реалност, хората все още са склонни да подкрепят една биологично-есенциалистка теория за различията между половете? След като множество обекти или хора получат един и същ етикет, те се категоризират като група. Този основен когнитивен процес кара децата и възрастните да заключат, че онези обекти или хора, които принадлежат към една и съща категория, имат много общи качества. Това е илюстрирано в класическо проучване пре което на участниците беше представена група от осем линии с последователна дължина. При едно условие линиите не са етикетирани предварително, а при друго условие четирите по-къси линии получиха етикета „A“, а четирите по-дълги линии получиха етикета „B“. Когато са маркирани, линиите с един и същи етикет са оценени като по-сходни една с друга, в сравнение с случаите, когато едни и същи линии не са маркирани. В допълнение, линиите с различни етикети бяха оценени като по-различни, отколкото когато бяха оценени при липса на етикети. По този начин, самият акт на даване на един и същ етикет на обекти е достатъчен, за да произведе двоично възприятие, т.е. подчертаване на груповите различия и вътрешногруповите прилики.

В друго проучване учителите създават групи в класната стая, като възлагат на децата да носят тениска в един от два цвята. След това, при едно условие, учителят организира множество дейности въз основа на заданието за цвета на тениските в групата, а при друго условие, цветните групи не са използвани за по-нататъшно сортиране. Децата в първото спрямо последното състояние е вероятно да гледат на членовете на двете групи като на по-различни. По този начин предизвиканото от категоризирането опознавателни различия се усилват, когато сетивните категории носят социално значение.

Полът се използва рутинно като етикет и като критерии за сортиране. Под етикетиране, основано на пола, ние обозначаваме маркирането на индивида като момиче или момче, като жена или мъж. Езикът е централен за етикетиране. Хората постоянно използват етикети за пола в ежедневния език („момичета“ или „момчета“, „мъже“ или „жени“), често когато не са необходими (напр. учители, които поздравяват класните си стаи с „Добро утро, момчета и момичета“, а не с „Добро утро“ , студенти). Етикетите, свързани с пола, също се използват в специфични области като професии (напр. актриса или озвучител) и в някои езици се използват рутинно за описание на неодушевени предмети (напр. вилицата е мъжка, а лъжицата е женска на иврит). Етикетирането на пола се осъществява не само чрез езика. Например, през цялата история облеклото, диференцирано по пол, е било законово определено в много обществени среди, включително училища и работни места, и нормите продължават да диктуват мъжете и жените да се различават в облеклото си и използването на аксесоари.

Ясно обозначените и разграничени полови категории в по-широк кръг от области са пропити със социално или културно значение. Сандра Бем, водещ учен по развитието на половите стереотипи, описва това като „изграждането на културна връзка между пола и почти всеки друг аспект на човешкия опит“. Примери за това смислово сортиране, основано на пола, изобилстват. Околната среда е наситена със сортиране по пол чак от детските играчки и бонбоните (напр. киндер яйцето) и съобразено с пола производство и маркетинг на различни предмети (напр. писалка, предназначена за жени), към половите норми по отношение на подходящи интереси и поведение за момичета срещу момчета и за жени срещу мъже. Тези свързани с пола норми непрекъснато се прилагат и укрепват чрез публичен дискурс, медийни репрезентации, книги и образователни текстове. Следователно полът е не само важна категория за индивидите от много ранна възраст и през целия живот, но също така е и много значима. Като се има предвид тенденцията да се разглеждат категориите като вътрешно последователни и различни от другите категории, постоянното присъствие на пола като значимо и уместно сортиращо измерение може да засили възгледа за мъжете и жените като два различни типа.

Отвъд това двоичното възприятие, категоризирането също води до убеждение за споделена същност на членовете на категорията. Възрастните и децата търсят обяснения за наблюдаваните явления, които са едновременно прости и леснодостъпни, а обясненията, които се основават на присъщи свойства, обикновено са по-забележими и по-лесно извличани от паметта, отколкото външните обяснения, които обикновено са по-сложни. Например, проучвания разкриват, че есенциалистките разбирания на социалните категории, включително схващането, че различията между групите са биологично вродени, са по-често срещани от външните, социо-културни разбирания. По този начин едно дете може да заключи, че връстник, който действа по определен начин, трябва да е роден по този начин, тъй като няма алтернативни обяснения, които да са достоверни за него. Наистина, когато външните разсъждения станат достъпни, хората намаляват използването на есенциалистко мислене, включително намаляване на одобрението си на твърдения като „Мъжете споделят основно свойство, което ги кара да имат много прилики“. По този начин значимостта на социалните категории като пола не само насърчава двоичното мислене, но също така улеснява есенциалистките обяснения за съществуването на тези категории.

Хората са склонни да приемат биологично-есенциалистки възглед за пола поне отчасти, защото пола е социално конструиран като бинарна (двоична) категория, където хората са ясно обозначени като принадлежащи към една от тези две категории и като такива, те имат социални проявления, които обхващат почти всеки аспект от живота им. Тенденцията да се възприеме биологично-есенциалистки възглед за разликите между половете допълнително се усилва от склонността на хората да преувеличават приликите в категориите и разликите между категориите и да разглеждат категориите като определени от присъщи за тях характерни признаци.

Полово-двоичен цикъл
Съгласно този цикъл една биологично-есенциалистка теория за различията между половете – тоест бинарен възглед за мъжете и жените като различни „видове или типове“, подхранва неегалитарна джендър идеология – тоест одобрението на двоично (и йерархично) разделение на социалните роли за всеки „вид“. На свой ред, такава идеология кара индивидите да се съобразяват и да допринасят за бинарна организация на околната среда чрез етикетиране и сортиране по полови признаци. Заедно с когнитивните процеси на категоризация и изводи за същност, такава бинарна организация на околната среда поражда и подсилва една биологично-есенциалистка неакадемична теория за различията между половете, което в крайна сметка води до самовъзпроизвеждащ се цикъл.

В допълнение към този цикличен процес, моделът допълнително определя два допълнителни пътя. Според първия, основаното на пола етикетиране и сортиране на средата засилва пряко неегалитарната идеология на пола. Среда, която маркира пола или е проектирана като строго „мъжка“ или „женска“, може да подхранва неравнопоставеност в идеологията, основана на пола, чрез предаване на очаквания за поведение, интереси и ролеви стремежи, които са в съответствие с половите стереотипи. Например, когато една класна стая по компютърни науки е проектирана по стереотипно мъжки начин (с плакати на Star Trek), в сравнение с полово неутрален начин (с плакати за природата), студентките са по-малко заинтересовани от компютърните науки. Етикетирането на околната среда като „мъжествена“ компрометира чувството за принадлежност на жените и по този начин и мотивацията им да преследват мъжка стереотипна сфера. По подобен начин изследването на стереотипната заплаха показва, че когато околната среда сигнализира за различия между половете, хората се държат по начини, които потвърждават стереотипите, свързани с пола. Например мъжете са постигнали по-ниски резултати на тест за социална чувствителност, след като им е била представена (в сравнение с непредставена) информация за половия характер на теста (т.е. че жените обикновено се представят по-добре). По този начин, етикетирането на средата по полов признак насърчава не само категоричното възприятие, както е описано по-горе, но също и полово стереотипно поведение, което подхранва идеология за неравнопоставеност на половете.
Вторият допълнителен път показва, че една неегалитарна (неприемаща равнопоставеност) полова идеология може да доведе до биологично-есенциалистки възглед за различията между половете. Биологично-есенциалисткият възглед за пола може да бъде приет от хора, които подкрепят половите неравенства, за да осигурят оправдание и валидност на своята идеологическа позиция. Убеждението, че различията между мъжете и жените са присъщи, значими и неизбежни, прави разделянето на ролите и властта логично и оправдано. В подкрепа на тази верига за обратна връзка, изследвания показват, че колкото повече хора са мотивирани да поддържат групова йерархия, толкова по-вероятно е те да подкрепят есенциалистките възгледи за пола.

От зората на научното мислене много усилия са посветени на предоставянето на научна обосновка – под формата на половите различия в мозъка, напр. за социалната малоценност на жените. Ранните портрети на жените ги описват не само като биологично различни от мъжете, но и като по-нисши в почти всеки аспект от човешкото функциониране. Идеята, че мозъците на мъжете са предназначени да улесняват процеси, които са фундаментално различни от тези, улеснени от мозъците на жените, все още преобладава и много изследвания са посветени на откриването на половите различия в мозъчната структура и функция. Резултатите от такива проучвания често се тълкуват, както в научен, така и в популярен контекст (напр. съобщения за пресата, традиционни новинарски медии), чрез двоичната рамка - разликите се подчертават прекалено много (по отношение на техния размер и значение) и се приема, че се натрупват в отделните индивиди да се създадат два типа - „вида“ хора.
Въпреки че днес учените не продължават да твърдят, че жените са по-нисши от мъжете, изобразяването на половите различия в човешкия мозък често е в съответствие с половите стереотипи. Например, голямо проучване на свързаността в човешкия мозък заключава: „ мъжките мозъци са структурирани да улесняват връзката между възприятието и координираните действия, докато женските мозъци са проектирани да улесняват комуникацията между аналитични и интуитивни режими на функциониране“. Това твърдение е направено, въпреки че само няколко десетки връзки, от над 9000 оценени, показват умерени разлики между половете и авторите не са тествали дали разликите се заключават в до два типа свързаност на модели. По-късно проучване разкри, че това не е така, тъй като повечето мозъци притежават уникални мозайки от връзки, някои със сила, по-често срещана при жените, и други със сила, по-често срещана при мъжете.

Практически изводи и бъдещи насоки
Полово-бинарният цикъл предлага три възможни начина за намеса, всеки от които съответства на различна точка от цикъла. Първият е намаляването на разпространението на етикетирането и сортирането по пол. Въпреки че сортирането на продукти и пространства въз основа на пола е широко разпространено, понякога то може лесно да бъде модифицирано. За да се случи такава промяна, първо е необходимо да се повиши осведомеността за низходящите и често непреднамерени последици от етикетирането и сортирането, основано на пола.

Втората точка на намеса е оспорване на биологично-есенциалистката перспектива, или чрез опровергаване на нейните твърдения, че различията между половете са неизменни и се изчерпват с до два вида, или чрез предоставяне на алтернативно, неесенциалистко обяснение на различията между половете. Както е описано по-горе, дори кратък текст, който предоставя на възрастните социална обосновка за различията между половете, може да намали използването на стереотипи, свързани с пола, и да насърчи по-егалитарен възглед за ролите и отношенията между половете.

Третата посока е насочена към промяна на връзката между една биологично-есенциалистка теория за пола и неегалитарната джендър идеология (за неравнопоставеност). Дори ако хората възприемат различията между половете като биологично вродени, това не трябва да означава стереотипни възгледи за пола и разделение на ролите. Наистина, в други области теорията за биологичните причини не води до оправдаване или възхвала на последствията, а по-скоро до опити да бъдат предизвикани, за да се осигурят равни възможности и да се увеличи максимално индивидуалният потенциал. Например, когато се открие генетична мутация, която води до заболяване (напр. болест на Хънтингтън), разстройството не се възхвалява като дар от природата. По-скоро тази информация се използва за насочване на усилията за подпомагане на засегнатите. По същия начин, ако открием генетична вариация, която води до трудности при придобиването на умения за четене или до засилени агресивни тенденции, ние няма да се откажем да учим тези деца как да четат, нито да ги насърчим към насилие, а по-скоро ще направим точно обратното – да увеличим усилията си да ги научим да четат или да контролираме агресията им.
Същият подход може да се използва за справяне с различията между половете, които се приемат за вродени. Например, ако се предполага, че момчетата нямат емпатия или че са агресивни в резултат на излагане на хормони в утробата, тогава трябва да се предприемат подходящи социални мерки (напр. образователно обучение), за да се увеличат техните емпатични и инхибиторни способности, както би било направено ако техният емпатичен дефицит или агресивни тенденции се дължат на контекстуален фактор (напр. малтретиране от страна на родителите). Това, че това не е подходът, възприет по отношение на биологичните обяснения на различията между половете, е още едно свидетелство за тясната връзка между тези обяснения и идеологията на пола. Алтернативният подход, който предлагаме, може да бъде улеснен чрез повишаване на осведомеността за тенденцията да се възхваляват, вместо да се оспорват различията между половете, както и за цената на такава тенденция: увековечаването на неравенството между половете и цената за реализиране на пълния потенциал на хората.

Индивидуалните различия могат да играят важна роля за степента, до която хората са склонни да се включат в очертаната циклична динамика. Например, има доказателства, че индивидите, които са по-податливи на когнитивни пристрастия, са по-склонни да подкрепят идеологически вярвания по този начин, до степента, в която индивидите разчитат на когнитивни пристрастия, се очаква да се увеличи вероятността им да развият и укрепят неегалитарна идеология.

Психологията на властовите отношения може да играе важна роля при оформянето на процесите, които движат двоичния цикъл между половете. Мъжете, като облагодетелстваната група в йерархията на властта, вероятно ще бъдат водени от мотивация да поддържат властта си, което често означава пренебрегване или омаловажаване на предимствата на жените. Проучванията, проведени в рамките на парадигмата на минималната група, показват, че е достатъчно да бъдете причислени към отделна група, за да развиете мотивация за увеличаване на относителното предимство на вътрешната група над външната група. Подобна манипулация също намалява емпатичните реакции към страданието на членовете на външната група (срещу вътр. група). Така в съвкупност се позволява на мъжете да подкрепят неегалитарна полова идеология, като същевременно поддържат самовъзприемането си като морални и егалитарни. В действителност, въпреки че е вероятно жените да бъдат мотивирани да поддържат двоичния цикъл на пола поради други мотивации (напр. мотивацията да вярват, че системата, от която са част, е справедлива), мъжете в сравнение с жените са по-склонни да поддържат неегалитарна идеология и да подкрепят биологично-есенциалистка теория за пола. По този начин, за мъжете (срещу жените), двоичният цикъл на пола може да бъде по-устойчив на промяна и когато се разработват промени, тези разнообразни мотивации трябва да бъдат взети под внимание.

В заключение, налице са дълбоки предизвикателства, свързани с намаляването на неравенството между половете – биологично-есенциалистките възгледи за пола, които са широко разпространени, подхранващи неравенствата в идеологията, основана на пола, която от своя страна води до етикетиране и сортиране в обществото, основано на пола. Когато средата е организирана по начин, който подчертава половите различия, есенциалистките възгледи се засилват, което води до самовъзпроизвеждащ се продължаващ цикъл. В същото време разбирането на цикличните връзки между тези компоненти предлага оптимистичен ъгъл, като посочва обещаващи пътища за насърчаване на равенството между половете.
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Коментари
2023-05-28 #1
Херкулес
По голяма глупост ня бях чел никъде. Тестостеронът при жените е 10 пъти по-малък, от колкото при мъжете и това е научно доказано. Явно отново джендър ифеминистична пропаганда, как жените и мъжете били равностойни. Тази простотия с равенството носи само нещастия за женския пол, защото жените не са нито равни нито можещи-равностойни на мъжете, от където следва, че не трябва да са равни и по закон. Дори и мозъчният им капацитет е по-малък от този на мъжете, защото средно са със 125 грама по-малко мозък. Разните простотии там за мозъчните им връзки по-добри от тези на мъжете, и други алабализми няма да ги направят мъже, винаги ще си останат жени, вторият пол след първия мъжки! Не напразно казват: - за да се изправиш срещу агресията трябва да имаш здрави-големи топки, които жените нямат!
Вашият коментар
* Моля, използвайте КИРИЛИЦА, по лесно е и за писане и за четене. НЕ пишете само с ГЛАВНИ букви.
Име:
e-mail:
 код:
информирай ме, ако някой друг коментира тази тема
· Идеологията, основана на пола (I част)
· Тъгата ни превръща отново в деца...
· Когато се страхуваш се запитай...
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -I
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -II
· Защо да си мил може да се окаже по-важно от външния вид
· Уморена ли е душата ви?
· Когато изразяваме мнение - осъждаме или обсъждаме?
· Най-добрите игри за вечер с приятели
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Сряда
21
Февруари 2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
Абонирай се за новости
Така няма да пропускаш новите и интересни неща
Ябълката на раздора
Легендата разказва как богинята на раздора Ерида не била поканена на сватбата на Пелей и Тетида и от...
Вълк-единак или колективен играч?
Като вълк-единак или колективен играч сме в живота? Това е наш избор, но само донякъде. Той се предопределя...
Детето - левичар - II
Освен левичари и десничари, съществуват и хора, които еднакво добре боравят и с двете ръце – т. нар....
Семейни забавления за студени дни
“Няма нищо по-хубаво от лошото време”, е заглавието на романа на Богомил Райнов, но в ежедневието определено...
Ф. М. Достоевски за децата
На детето може всичко да се каже — всичко; винаги съм се чудил колко зле големите познават децата, а...
Под контрол
Той или тя иска да контролира половинката си – сила или слабост е това? Привидно е показване на власт,...
Семейният бизнес - екип в професионалния и личния живот
Повечето от нас в даден момент от живота си избират партньор, с когото да създадат семейство, но една...
Мислите, от които не бива да се боим
Имате ли от онези дни, в които си мислите, че полудявате или че вече сте полудели? В които времето не...
Митът за блондинките - I част
По правило смятаме русокоските за детско-палави, нежни, женствени, привлекателни или за...пълни глупачки....
Несигурни в любовта
В отношенията ни с любимия уж всичко е същото, но не съвсем, защото има едва доловима, неопределима промяна....
Състезателният дух, който ни прави нещастни
В човешката природа, в различна степен е заложен състезателният дух. Нуждата да се конкурираме е свързана...
Ролите, които играе жената - II
Жената - в обществото Тук деловият вид също е част от "реквизита", с който си служите за изпълнението...
За критиката, критично: Как да приемаме оценки - II
Понякога човек се подвежда и наистина има нужда от приятелско сръчкване, съвет от колега или от някой...
Ангел Каралийчев - детското, светлото, родното у всеки от нас
- Сълза ли? Каква сълза? – надигна се тревожно лястовичето. - Майчина. Историята на моя живот е къса....
Ако сме тайната жена в живота на любимия
Може би ви се е случвало в един момент да поемете по трудния път на жената в сянка – втората в официалния...
Самотата заедно
Дългите, задушевни разговори от началото на връзката ви са минало. Някога не спирахте да споделяте, а...
Да вземем ли четириног приятел на детето си?
Колкото и спокойно да живее едно семейство неизменно настъпва моментът, в които детето иска да има свой...
Как се става... татко - II
Вече сте си у дома и всичко се обръща нагоре с краката. Веднага включете и таткото, но с търпение и...
Да опазим момичетата от ранна сексуализация
Съзряването на децата започва все по-рано. Пубертетът се измества все по-напред - с няколко месеца от...
Абитуриентски бал - няколко незаменими съвета към абитуриентите
Помните ли го, сякаш беше в друг живот, но все още пазите една дълга рокля в гардероба? Или тепърва ви...
Липсата на цел
Възможен ли е смислен живот без да имаш цели? Мнозина живеят по този начин, но тогава това е съществуване,...
Най-големите ни грехове - II
Омраза Враждебността към някого, чийто зло се желае е най-голямото прегрешение, водещо след себе си...
Криворазбраният „феминизъм”
Първата представа, която изниква в ума ми при думата феминизъм е, как не особено нежна представителка...
Малко (секс) фантазии
„С любовта шега не бива” е казал преди повече от век и половина в своята пиеса Алфред дьо Мюсе. Аз бих...
Сватбата, която си е лично твоя - I
Всяка жена има поне бегла представа за собствената си сватба. Някои дори „виждат” роклята и прическата,...
Здраве    Красота    Мода    Моят дом    Двама+    Кулинария    Време за мен    RSS     Реклама     Контакти
Hera.bg. Използването на материали разрешено само с писмено съгласие на Hera.bg
Hera.bg в Facebook