Начало
Здраве и Красота
Кариера
Моят дом
Двама+
Кулинария
Време за мен
Регистрация       e-mail:       парола:      

Идеологията, основана на пола (II част)        Добави в любими         Коментирай         Отпечатай         Изпрати
Различни типове хора ли са жените и мъжете?

Изследванията от невроендокринологията, неврологията и психологията често разкриват разлики на групово ниво между жените и мъжете, но не подкрепят биологично-есенциалистките вярвания, че тези различия са неизменни, нито предположението, че човешките мозъци, хормони и „природи“, като цяло принадлежат към два обособени типа.

За разлика от популярните вярвания, ендокринологичните изследвания разкриват, че хората не притежават само една от двете групи („женски“ или „мъжки“) хормони. Хормоните, които се считат за „женски“ (естроген и прогестерон) и тези, които се считат за „мъжки“ (напр. тестостерон), присъстват както при мъжете, така и при жените, тъй като се произвеждат както от яйчниците, така и от тестисите, но и от други периферни тъкани (мастна, надбъбречни жлези), които присъстват във всички човешки тела (при мъжете тестисите произвеждат 20% от циркулиращите естрогени, а останалата част от производството е от мастната тъкан, мозъка, кожата и костите, които превръщат тестостерона в естроген чрез ензима ароматаза – в процеса на ароматизация). Въпреки че нивата на тестостерон са средно по-високи при мъжете, отколкото при жените, разликата е по-малка, отколкото се e смятало първоначално, и не така изразено във всички етапи от живота, като разпределението на нивата на тестостерон при мъжете и жените показва значително припокриване. Освен това, нивата на свързаните с пола хормони варират в широки граници при индивидите, променяйки се през целия живот, както и в отговор на вътрешни и външни условия, включително поведение, обусловени от пола. Например, сексуалните мисли повишават нивата на тестостерон при жените, а възпитаващото родителско поведение намалява тестостерона при мъжете. По този начин разликите между половете в нивата на свързаните с пола хормони не съответстват на фиксирана и двоична концептуализация.

Човешките мозъци също не могат да бъдат доказано сортирани на „женски“ и „мъжки“. Въпреки че има различия между половете на ниво група в много мозъчни характеристики (напр. размер на специфични мозъчни области, сила на връзките между регионите), има голямо припокриване между разпределенията на жените и мъжете за всяка от тези зони. Освен това, дори когато се вземат предвид само мозъчни характеристики, които показват голяма разлика между половете, отделните мозъци обикновено се състоят от „мозайки“ от характеристики, някои във формата, по-често срещана при жените, отколкото при мъжете, а други във формата, по-често срещана при мъжете, отколкото при жените. Проучвания върху лабораторни животни разкриват, че това „смесване“ на функции в мозъците е резултат от взаимодействия между генетичните и хормонални ефекти на пола и набор от фактори на околната среда (напр. условия на отглеждане, стрес по време на живота на човек). Тези взаимодействия могат да бъдат променени, заличени, и да създадат или увеличат половите различия до специфични мозъчни характеристики, което води до множество комбинации, които не попадат в рязко разграничаване на „мъжки“ и „женски“ тип мозък. Всъщност, изследване на над 2100 човешки мозъка, което тества хипотезата, че типичният женски мозък е различен от типичния мъжки мозък, установи вместо това, че мозъчните структури, типични за жените, са типични и за мъжете, и обратно.

Преглед на 46 мета-анализа, обхващащи хиляди проучвания, които документират различията между половете в широк спектър от области (напр. когнитивни способности, агресия, поведение на взаимопомощ, лидерство), разкри, че при 30% степента на ефектите са пренебрежими и обичайни и при 48% са били малки. Това означава, че по-голямата част от характеристиките, за които се очаква да демонстрират различия между половете, показват малки или тривиални разлики за възпроизвеждане. Малкото изключения бяха главно в областите на агресията и сексуалността. Анализ на състава на характеристиките, които показват големи разлики между половете (напр. гледане на порно, носене на козметика), в рамките на индивидите, показа, че хората рядко притежават само женственост или само мъжки характеристики (например природа на алфа мъжкар), то повечето от хората имат мозайка от женски и мъжки характеристики.

Изследванията от ендокринологията, неврологията и психологията демонстрират, това че, въпреки че средно има разлики между мъжете и жените, тези разлики често са малки, зависими от контекста и не създават два „типа“ хора. Това е в подчертан контраст с биологично-есенциалисткото обяснение, според което различията между половете са неизменни и полът е с неизбежна двоичност.

Бинарна (двоична) конструкция на пола в околната среда

Защо, въпреки прегледаната сложна биологична и психологическа реалност, хората все още са склонни да подкрепят една биологично-есенциалистка теория за различията между половете? След като множество обекти или хора получат един и същ етикет, те се категоризират като група. Този основен когнитивен процес кара децата и възрастните да заключат, че онези обекти или хора, които принадлежат към една и съща категория, имат много общи качества. Това е илюстрирано в класическо проучване пре което на участниците беше представена група от осем линии с последователна дължина. При едно условие линиите не са етикетирани предварително, а при друго условие четирите по-къси линии получиха етикета „A“, а четирите по-дълги линии получиха етикета „B“. Когато са маркирани, линиите с един и същи етикет са оценени като по-сходни една с друга, в сравнение с случаите, когато едни и същи линии не са маркирани. В допълнение, линиите с различни етикети бяха оценени като по-различни, отколкото когато бяха оценени при липса на етикети. По този начин, самият акт на даване на един и същ етикет на обекти е достатъчен, за да произведе двоично възприятие, т.е. подчертаване на груповите различия и вътрешногруповите прилики.

В друго проучване учителите създават групи в класната стая, като възлагат на децата да носят тениска в един от два цвята. След това, при едно условие, учителят организира множество дейности въз основа на заданието за цвета на тениските в групата, а при друго условие, цветните групи не са използвани за по-нататъшно сортиране. Децата в първото спрямо последното състояние е вероятно да гледат на членовете на двете групи като на по-различни. По този начин предизвиканото от категоризирането опознавателни различия се усилват, когато сетивните категории носят социално значение.

Полът се използва рутинно като етикет и като критерии за сортиране. Под етикетиране, основано на пола, ние обозначаваме маркирането на индивида като момиче или момче, като жена или мъж. Езикът е централен за етикетиране. Хората постоянно използват етикети за пола в ежедневния език („момичета“ или „момчета“, „мъже“ или „жени“), често когато не са необходими (напр. учители, които поздравяват класните си стаи с „Добро утро, момчета и момичета“, а не с „Добро утро“ , студенти). Етикетите, свързани с пола, също се използват в специфични области като професии (напр. актриса или озвучител) и в някои езици се използват рутинно за описание на неодушевени предмети (напр. вилицата е мъжка, а лъжицата е женска на иврит). Етикетирането на пола се осъществява не само чрез езика. Например, през цялата история облеклото, диференцирано по пол, е било законово определено в много обществени среди, включително училища и работни места, и нормите продължават да диктуват мъжете и жените да се различават в облеклото си и използването на аксесоари.

Ясно обозначените и разграничени полови категории в по-широк кръг от области са пропити със социално или културно значение. Сандра Бем, водещ учен по развитието на половите стереотипи, описва това като „изграждането на културна връзка между пола и почти всеки друг аспект на човешкия опит“. Примери за това смислово сортиране, основано на пола, изобилстват. Околната среда е наситена със сортиране по пол чак от детските играчки и бонбоните (напр. киндер яйцето) и съобразено с пола производство и маркетинг на различни предмети (напр. писалка, предназначена за жени), към половите норми по отношение на подходящи интереси и поведение за момичета срещу момчета и за жени срещу мъже. Тези свързани с пола норми непрекъснато се прилагат и укрепват чрез публичен дискурс, медийни репрезентации, книги и образователни текстове. Следователно полът е не само важна категория за индивидите от много ранна възраст и през целия живот, но също така е и много значима. Като се има предвид тенденцията да се разглеждат категориите като вътрешно последователни и различни от другите категории, постоянното присъствие на пола като значимо и уместно сортиращо измерение може да засили възгледа за мъжете и жените като два различни типа.

Отвъд това двоичното възприятие, категоризирането също води до убеждение за споделена същност на членовете на категорията. Възрастните и децата търсят обяснения за наблюдаваните явления, които са едновременно прости и леснодостъпни, а обясненията, които се основават на присъщи свойства, обикновено са по-забележими и по-лесно извличани от паметта, отколкото външните обяснения, които обикновено са по-сложни. Например, проучвания разкриват, че есенциалистките разбирания на социалните категории, включително схващането, че различията между групите са биологично вродени, са по-често срещани от външните, социо-културни разбирания. По този начин едно дете може да заключи, че връстник, който действа по определен начин, трябва да е роден по този начин, тъй като няма алтернативни обяснения, които да са достоверни за него. Наистина, когато външните разсъждения станат достъпни, хората намаляват използването на есенциалистко мислене, включително намаляване на одобрението си на твърдения като „Мъжете споделят основно свойство, което ги кара да имат много прилики“. По този начин значимостта на социалните категории като пола не само насърчава двоичното мислене, но също така улеснява есенциалистките обяснения за съществуването на тези категории.

Хората са склонни да приемат биологично-есенциалистки възглед за пола поне отчасти, защото пола е социално конструиран като бинарна (двоична) категория, където хората са ясно обозначени като принадлежащи към една от тези две категории и като такива, те имат социални проявления, които обхващат почти всеки аспект от живота им. Тенденцията да се възприеме биологично-есенциалистки възглед за разликите между половете допълнително се усилва от склонността на хората да преувеличават приликите в категориите и разликите между категориите и да разглеждат категориите като определени от присъщи за тях характерни признаци.

Полово-двоичен цикъл
Съгласно този цикъл една биологично-есенциалистка теория за различията между половете – тоест бинарен възглед за мъжете и жените като различни „видове или типове“, подхранва неегалитарна джендър идеология – тоест одобрението на двоично (и йерархично) разделение на социалните роли за всеки „вид“. На свой ред, такава идеология кара индивидите да се съобразяват и да допринасят за бинарна организация на околната среда чрез етикетиране и сортиране по полови признаци. Заедно с когнитивните процеси на категоризация и изводи за същност, такава бинарна организация на околната среда поражда и подсилва една биологично-есенциалистка неакадемична теория за различията между половете, което в крайна сметка води до самовъзпроизвеждащ се цикъл.

В допълнение към този цикличен процес, моделът допълнително определя два допълнителни пътя. Според първия, основаното на пола етикетиране и сортиране на средата засилва пряко неегалитарната идеология на пола. Среда, която маркира пола или е проектирана като строго „мъжка“ или „женска“, може да подхранва неравнопоставеност в идеологията, основана на пола, чрез предаване на очаквания за поведение, интереси и ролеви стремежи, които са в съответствие с половите стереотипи. Например, когато една класна стая по компютърни науки е проектирана по стереотипно мъжки начин (с плакати на Star Trek), в сравнение с полово неутрален начин (с плакати за природата), студентките са по-малко заинтересовани от компютърните науки. Етикетирането на околната среда като „мъжествена“ компрометира чувството за принадлежност на жените и по този начин и мотивацията им да преследват мъжка стереотипна сфера. По подобен начин изследването на стереотипната заплаха показва, че когато околната среда сигнализира за различия между половете, хората се държат по начини, които потвърждават стереотипите, свързани с пола. Например мъжете са постигнали по-ниски резултати на тест за социална чувствителност, след като им е била представена (в сравнение с непредставена) информация за половия характер на теста (т.е. че жените обикновено се представят по-добре). По този начин, етикетирането на средата по полов признак насърчава не само категоричното възприятие, както е описано по-горе, но също и полово стереотипно поведение, което подхранва идеология за неравнопоставеност на половете.
Вторият допълнителен път показва, че една неегалитарна (неприемаща равнопоставеност) полова идеология може да доведе до биологично-есенциалистки възглед за различията между половете. Биологично-есенциалисткият възглед за пола може да бъде приет от хора, които подкрепят половите неравенства, за да осигурят оправдание и валидност на своята идеологическа позиция. Убеждението, че различията между мъжете и жените са присъщи, значими и неизбежни, прави разделянето на ролите и властта логично и оправдано. В подкрепа на тази верига за обратна връзка, изследвания показват, че колкото повече хора са мотивирани да поддържат групова йерархия, толкова по-вероятно е те да подкрепят есенциалистките възгледи за пола.

От зората на научното мислене много усилия са посветени на предоставянето на научна обосновка – под формата на половите различия в мозъка, напр. за социалната малоценност на жените. Ранните портрети на жените ги описват не само като биологично различни от мъжете, но и като по-нисши в почти всеки аспект от човешкото функциониране. Идеята, че мозъците на мъжете са предназначени да улесняват процеси, които са фундаментално различни от тези, улеснени от мозъците на жените, все още преобладава и много изследвания са посветени на откриването на половите различия в мозъчната структура и функция. Резултатите от такива проучвания често се тълкуват, както в научен, така и в популярен контекст (напр. съобщения за пресата, традиционни новинарски медии), чрез двоичната рамка - разликите се подчертават прекалено много (по отношение на техния размер и значение) и се приема, че се натрупват в отделните индивиди да се създадат два типа - „вида“ хора.
Въпреки че днес учените не продължават да твърдят, че жените са по-нисши от мъжете, изобразяването на половите различия в човешкия мозък често е в съответствие с половите стереотипи. Например, голямо проучване на свързаността в човешкия мозък заключава: „ мъжките мозъци са структурирани да улесняват връзката между възприятието и координираните действия, докато женските мозъци са проектирани да улесняват комуникацията между аналитични и интуитивни режими на функциониране“. Това твърдение е направено, въпреки че само няколко десетки връзки, от над 9000 оценени, показват умерени разлики между половете и авторите не са тествали дали разликите се заключават в до два типа свързаност на модели. По-късно проучване разкри, че това не е така, тъй като повечето мозъци притежават уникални мозайки от връзки, някои със сила, по-често срещана при жените, и други със сила, по-често срещана при мъжете.

Практически изводи и бъдещи насоки
Полово-бинарният цикъл предлага три възможни начина за намеса, всеки от които съответства на различна точка от цикъла. Първият е намаляването на разпространението на етикетирането и сортирането по пол. Въпреки че сортирането на продукти и пространства въз основа на пола е широко разпространено, понякога то може лесно да бъде модифицирано. За да се случи такава промяна, първо е необходимо да се повиши осведомеността за низходящите и често непреднамерени последици от етикетирането и сортирането, основано на пола.

Втората точка на намеса е оспорване на биологично-есенциалистката перспектива, или чрез опровергаване на нейните твърдения, че различията между половете са неизменни и се изчерпват с до два вида, или чрез предоставяне на алтернативно, неесенциалистко обяснение на различията между половете. Както е описано по-горе, дори кратък текст, който предоставя на възрастните социална обосновка за различията между половете, може да намали използването на стереотипи, свързани с пола, и да насърчи по-егалитарен възглед за ролите и отношенията между половете.

Третата посока е насочена към промяна на връзката между една биологично-есенциалистка теория за пола и неегалитарната джендър идеология (за неравнопоставеност). Дори ако хората възприемат различията между половете като биологично вродени, това не трябва да означава стереотипни възгледи за пола и разделение на ролите. Наистина, в други области теорията за биологичните причини не води до оправдаване или възхвала на последствията, а по-скоро до опити да бъдат предизвикани, за да се осигурят равни възможности и да се увеличи максимално индивидуалният потенциал. Например, когато се открие генетична мутация, която води до заболяване (напр. болест на Хънтингтън), разстройството не се възхвалява като дар от природата. По-скоро тази информация се използва за насочване на усилията за подпомагане на засегнатите. По същия начин, ако открием генетична вариация, която води до трудности при придобиването на умения за четене или до засилени агресивни тенденции, ние няма да се откажем да учим тези деца как да четат, нито да ги насърчим към насилие, а по-скоро ще направим точно обратното – да увеличим усилията си да ги научим да четат или да контролираме агресията им.
Същият подход може да се използва за справяне с различията между половете, които се приемат за вродени. Например, ако се предполага, че момчетата нямат емпатия или че са агресивни в резултат на излагане на хормони в утробата, тогава трябва да се предприемат подходящи социални мерки (напр. образователно обучение), за да се увеличат техните емпатични и инхибиторни способности, както би било направено ако техният емпатичен дефицит или агресивни тенденции се дължат на контекстуален фактор (напр. малтретиране от страна на родителите). Това, че това не е подходът, възприет по отношение на биологичните обяснения на различията между половете, е още едно свидетелство за тясната връзка между тези обяснения и идеологията на пола. Алтернативният подход, който предлагаме, може да бъде улеснен чрез повишаване на осведомеността за тенденцията да се възхваляват, вместо да се оспорват различията между половете, както и за цената на такава тенденция: увековечаването на неравенството между половете и цената за реализиране на пълния потенциал на хората.

Индивидуалните различия могат да играят важна роля за степента, до която хората са склонни да се включат в очертаната циклична динамика. Например, има доказателства, че индивидите, които са по-податливи на когнитивни пристрастия, са по-склонни да подкрепят идеологически вярвания по този начин, до степента, в която индивидите разчитат на когнитивни пристрастия, се очаква да се увеличи вероятността им да развият и укрепят неегалитарна идеология.

Психологията на властовите отношения може да играе важна роля при оформянето на процесите, които движат двоичния цикъл между половете. Мъжете, като облагодетелстваната група в йерархията на властта, вероятно ще бъдат водени от мотивация да поддържат властта си, което често означава пренебрегване или омаловажаване на предимствата на жените. Проучванията, проведени в рамките на парадигмата на минималната група, показват, че е достатъчно да бъдете причислени към отделна група, за да развиете мотивация за увеличаване на относителното предимство на вътрешната група над външната група. Подобна манипулация също намалява емпатичните реакции към страданието на членовете на външната група (срещу вътр. група). Така в съвкупност се позволява на мъжете да подкрепят неегалитарна полова идеология, като същевременно поддържат самовъзприемането си като морални и егалитарни. В действителност, въпреки че е вероятно жените да бъдат мотивирани да поддържат двоичния цикъл на пола поради други мотивации (напр. мотивацията да вярват, че системата, от която са част, е справедлива), мъжете в сравнение с жените са по-склонни да поддържат неегалитарна идеология и да подкрепят биологично-есенциалистка теория за пола. По този начин, за мъжете (срещу жените), двоичният цикъл на пола може да бъде по-устойчив на промяна и когато се разработват промени, тези разнообразни мотивации трябва да бъдат взети под внимание.

В заключение, налице са дълбоки предизвикателства, свързани с намаляването на неравенството между половете – биологично-есенциалистките възгледи за пола, които са широко разпространени, подхранващи неравенствата в идеологията, основана на пола, която от своя страна води до етикетиране и сортиране в обществото, основано на пола. Когато средата е организирана по начин, който подчертава половите различия, есенциалистките възгледи се засилват, което води до самовъзпроизвеждащ се продължаващ цикъл. В същото време разбирането на цикличните връзки между тези компоненти предлага оптимистичен ъгъл, като посочва обещаващи пътища за насърчаване на равенството между половете.
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Коментари
2024-04-02 #9
Херкулес
Въпрос на гледна точка е ВАМВАМ, всеки може да направи погрешни изводи в стремежа си да наложи мнение или възгледте си. Аз виждам днешната реалност по този начин и не натрапвам мнението си. Просто упражнявам правото си на мнение по член 39 (1) от нонституцията ни. Грешно е предполагам насилственото феминизиране на обществото ни и на всяка цена да се поставят жени на висши управленчески постове. Мъдрите хора преди време не напразно не са давали право на жените да гласуват, защотго са знаели че жените не могат да вземат правилни решения поради емоционалните им особености и недостатъчен умствен капацитет, което е пагубно за обществото. За президент и за папа жени не се избират, което е правило по природа. Гражданските закони се променят постоянно, а природните са вечни. Природата винаги възстановява изкривяванията направени от хората, които прекрачват границите на допустимото. Както казват руснаците
"поживём-увидим".
Поздрави!
2024-04-02 #8
BAMBAM
Не можете да обективирате субективното, не можете да обобщавате конкретното! Нещата изначално са субективни и конкретни, обобщаването им води до погрешни изводи!
2024-04-01 #7
Херкулес
По указания на Бжежински за владеене на масите "нормалното да стане патология, а патологията нормално"! Днес вече има над 33 пола, а извратенията е стигнала краен предел. Вярно е че има и хомосексуалисти създадени от природата, но това са около 5-6 процента от човечеството. Не е нормално такова малцинство да се смята за нормално и да управлява и издевателсва над мнозинството, представяйки го за ненормаелно.

"Как да разбереш нещо, което не кореспондира с твоята същност – ама твоята лична същност не е Вселенската същност, това поне дано го разбираш!!!"

Това се отнася и за теб драга ми ВАМВАМ, добре ще е и ти да го разбереш. Феминизмът се оказа един неуспешен експеримент, създаден от Франкфуртската школа и светът вече с бързи темпове се променя. В над 3/4 от човечеството жените са само сексуални обекти и никога няма да станат субекти, за да се зачита тяхното мнение в обществено политическия живот. Днес времето е динамично и трудно може да се предположи какво ще се случи в едно необрозимо бъдеще.
Вашият коментар
* Моля, използвайте КИРИЛИЦА, по лесно е и за писане и за четене. НЕ пишете само с ГЛАВНИ букви.
Име:
e-mail:
 код:
информирай ме, ако някой друг коментира тази тема
· Идеологията, основана на пола (I част)
· Тъгата ни превръща отново в деца...
· Когато се страхуваш се запитай...
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -I
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -II
· Защо да си мил може да се окаже по-важно от външния вид
· Уморена ли е душата ви?
· Когато изразяваме мнение - осъждаме или обсъждаме?
· Най-добрите игри за вечер с приятели
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Събота
25
Май 2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
Абонирай се за новости
Така няма да пропускаш новите и интересни неща
Лелята – сестра и приятелка в едно
Да имаш брат или сестра има много предимства, това е сигурно. Компания за игри в детството, споделеност...
Идеалната жена – серийно производство или красотата като самоцел
В епохата на фабричните изделия по калъп, еднотипните жилища и конфекцията, светът е залят и от друг...
Детският труд - позорното петно на обществото
168 000 000 децата работят. В този момент. Не за джобни през лятото, не като помощ на баба и дядо на...
Докосването - общуване, близост, доверие
„Докосването предшества зрението, предшества и речта. Това е първият език и той не лъже.” - Маргарет...
Нито св. Валентин, нито Трифон Зарезан - просто отпразнувайте женското приятелство
Обичайното разделение на две всяка година става все по-тривиално и дори вече отегчително. Вместо да се...
Самоуверените деца
Какво е най-важно за вас във възпитанието на децата ви? Всички искаме едно уверено дете, което вярва,...
"Здравословен обяд за ученика" - авокадо, тахан и едно странно смути
Това е ден осми от новия проект в помощ на родителите на ученици: "Здравословен обяд за ученика". От...
Истината и детето
“Мамо, мамо, аз как съм се родил? А къде е татко? Защо на Пепи от градината едното му краче е криво?...”...
Food revolution day в България - мирна революция в името на детското здраве
Стане ли дума за здравословно хранене на децата, всеки родител действа според разбиранията си. Когато...
Комплиментът
Неотдавна бях на една публична лекция, където всеки от участниците трябваше да се обърне към човека до...
Да изтрезнеем...от любов
В началото на всяка връзка винаги сме окрилени и готови на всичко за Него. Влюбването определено ни кара...
Как да избираме детски играчки. И какви? - II
- Книги – любовта към четенето и книгите се възпитава още от най-ранна детска възраст. Затова започнете...
Игри с деца за из път
Лятото - време за ваканция и почивки на морето или в планината, на село или коледните и други празници...
Защо скуката е полезна за децата?
Когато са във ваканция или през уикенда, децата често се оплакват, че скучаят. И ние постоянно се стремим...
Детската любознателност - началото на самостоятелното мислене
Децата са любопитни по природа и как иначе - те имат нужда от това любопитство, за да опознаят заобикалящия...
Дали и на 60 не ни се танцува
Замисляли ли сте се над това какво всъщност означава да си стар и кога в действителност настъпва старостта?...
Можем ли да казваме "Не!"
„Не“ - звуча кратко и ясно, като отрязано с нож. Категорично и без сянка от възможна промяна на мнението....
За мъжете с любов
Не, това не е статия за мъжете. Тъкмо обратното. Може би има какво още да научим ние нежния пол. Ще се...
Страничните доброжелатели II
Ще ви дам един съвет... Когато детето продължи да плаче, неминуемо се появяват доброжелатели и съветници....
Food revolution day 2018 в България - революцията в храненето продължава
Зад всяка революция стои едно просто желание - нещо трябва да се промени! Една година след първото издание...
Очаквани и неочаквани ползи от бременността
Правило ми е впечатление, че когато се заговори за бременност винаги се разнищват неприятните изживявания....
Как да се отървем от манипулаторите около нас
И най-силните и уверени хора имат моменти на слабост. Тогава винаги се намира някой, който да се възползва...
Леност или липса на смисъл
На една родителска среща, учителката на моя син каза: „Детето ви е много интелигентно, но за съжаление...
Житейски уроци от нашите деца - II
Да се избавим от егоцентризма „Сега най-важното в моя живот не съм самата аз, а децата” – това е най-неочакваното...
Направете Коледата си различна
Омръзнала ли ви е Коледа? Сега ще си кажете "що за глупав въпрос!" Да, наистина. Как може да ни омръзне...
Здраве    Красота    Мода    Моят дом    Двама+    Кулинария    Време за мен    RSS     Реклама     Контакти
Hera.bg. Използването на материали разрешено само с писмено съгласие на Hera.bg
Hera.bg в Facebook