Начало
Здраве и Красота
Кариера
Моят дом
Двама+
Кулинария
Време за мен
Регистрация       e-mail:       парола:      

Идеологията, основана на пола (I част)


ключови аспекти, влияние на различни вярвания, разбирания, стереотипи и възгледи.


        Добави в любими         Коментирай         Отпечатай         Изпрати
Представяме ви широкомащабен научен обзор по темата, публикуван в сп. „Philosophical Transactions B“ през 2021 г. от Британското кралско научно дружество, основано 1660 г., което представя висококачествени проучвания в областта на организмовата и еволюционна биология, неврофизиологията, здравето, когнитивното развитие.

В световен мащаб жените са в неравностойно положение в сравнение с мъжете, както на йерархично ниво на власт, така и на междуличностно ниво. Жените са изключително слабо представени на ръководни позиции в политиката, във водещи компании, и в академичните среди. Освен това е много по-малко вероятно те да притежават активи и земя и печелят по-малко пари от мъжете в различните страни. В сравнение с момчетата, достъпът на момичетата до образование е ограничен в много части на света, което води до по-висок риск от безработица и лошо здраве. В междуличностен план жените са чести жертви на сексуално и домашно насилие, като 35% от жените са претърпели физическо и/или сексуално насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие от страна на друг мъж. Жените също са склонни да вършат по-голям дял от домакинската работа, отколкото техните партньори мъже, независимо от тяхната възраст, доход и географско местоположение. Въпреки че в тези индекси има подобрение спрямо предходните десетилетия, неравенството между половете остава безспорно тежко и преобладаващо.

Фактори на различни нива поддържат неравенството между половете. Те включват, както такива на макрониво (напр. правни практики, политики, публичен дискурс), така и на микрониво (напр. нагласи и мотивация на индивидите), а също и фактори, които произтичат от динамични взаимодействия между тези нива. На макрониво идеологията на пола се дефинира като набор от вярвания за правилния ред на обществото по отношение на ролите, които мъжете и жените трябва да изпълняват. Докато предишни изследвания са изяснявали предшестващото и последиците от свързаната с пола идеология при хората за преглед), то досега рядко са анализирани разбирания относно възприятията и интерпретациите на дефинираните от пола различия. Очевидно е, че начинът, по който хората мислят и осмислят различията между половете, играе централна роля при оформянето на тяхната идеология, свързана с пола.

Според традиционната джендър идеология за семейството, например, мъжете изпълняват своите семейни роли чрез използващи пособия дейности с цел изкарване на прехраната, а жените изпълняват своите роли чрез дейности като възпитатели, домакини и отглеждане на поколението. Терминът „джендър идеология” няма академична или теоретична основа, нито ясна и последователна дефиниция. Използва се в консервативните религиозни кръгове за неясно обозначаване на политики или активност, насочени към подобряване на равенството между половете и защита на правата на жените, и LGBT общността. Идеологията, основана на пола се определя като ниво на подкрепа на индивида за разграничаване на работата срещу заплащане и семейните отговорности, което се основава на идеята за отделните сфери на живота“. Вярванията, свързани с джендър идеологията, отразяват одобрението (или липсата на такова) на бинарно или двоично разделение на семейните спрямо работните отговорности по полови признаци и приемането на йерархията на половете, произтичаща от това. Например, при изследване на идеологията, основана на пола е поискано от анкетирани да отговорят дали са съгласни или не с твърдения за отделни и свързани с пола отговорности на жените и мъжете (напр. „Работата на мъжа е да печели пари; работата на жената е да се грижи за дома и семейство“; и относно оправдаването на привилегиите на мъжете (напр. „По-важно е една съпруга да помогне за кариерата на съпруга си, отколкото самата тя да има такава“). Доколкото подкрепата за такива елементи е висока, ние наричаме джендър идеологията неравнопоставена (неегалитарна) (от френски, égalité – равенство).

Редица данни показват, че с течение на времето идеологията, основана на пола на индивидите е станала по-егалитарна (равнопоставена) и че като цяло по-младите хора имат по-егалитарна идеология на пола от по-възрастните хора, а жените са по-егалитарни в своята джендър идеология от мъжете. Допълнително се установи, че излагането на егалитарни идеали (на равнопоставеност) чрез родителска социализация, образование или личен опит формира тази идеология. Например наличието на двама родители с полова равнопоставеност увеличава вероятността момчетата им да споделят равенство между половете. В допълнение, работещите жени са по-склонни да имат равнопоставена на половете идеология, както и техните партньори – мъже, и техните деца.

Половата идеология, както всяка друга идеология, е рамка, през която хората интерпретират световете си и смятат какво е добро и правилно. Като такъв е вероятно да се предвиди начина, по който хората изграждат своята среда и управляват собствения си живот. Например мъжете с приемащи равенството на половете (по-егалитарна идеология на пола) са склонни да вършат по-голям дял от домакинския труд и да прекарват повече време с децата си. Жените с неегалитарна джендър идеология (неприемане на равенството на половете) е вероятно да се омъжат по-млади, да станат майки на по-млада възраст и да възприемат неравенствата в разпределението на домакинския труд, като по-справедливи. Нещо повече, двойки, в които и двамата партньори поддържат неегалитарна (поддържат неравенствата) идеология за пола, е по-вероятно да разделят споделените задачи по традиционно полов признак.

Докато съществуващите изследвания подчертават ролята, която демографските характеристики и излагането на идеи за равенство играят при оформянето на идеологията на пола, те ни казват малко за психологическите процеси, които водят до нейното формиране и поддържане. За да разберем по-добре джендър идеологията и нейния произход, е полезно да разгледаме как хората мислят за различията между половете.

Биологично-есенциалистки възглед за различията между половете и идеологията на пола

Има разлики между жените и мъжете в много сфери на живота. Светските теории, които хората поддържат относно източниците на тези различия, попадат в две основни категории. Според първия, различията между половете са резултат от различния начин, по който хората мислят и действат спрямо жените и мъжете – социокултурна теория/обяснение. Това обяснение е в съответствие с разбирания, които разглеждат пола „като възникваща характеристика на социалните ситуации“, а не характеристика на индивидите. Според социокултурното обяснение момичетата и момчетата, а по-късно мъжете и жените, се третират различно от другите по начин, който създава и засилва различията между половете. Примери за такова отношение са учители, които очакват момчетата да са по-добри от момичетата по математика, родители, които очакват момчетата им да избягват играчки, които „принадлежат“ на другия пол и медийни изображения, които рутинно подчертават женската сексуалност.

Друг начин, по който хората разбират различията между половете, които наричаме биологично-есенциалистка теория/обяснение, е да ги разглеждат като произтичащи от биологични различия между мъжете и жените. Според това обяснение, поради различното си биологично устройство, мъжете и жените имат различни „същности“ и следователно са предразположени да се различават психически и поведенчески. В основата на това обяснение са генетичните и хормонални различия между жените и мъжете, разглеждани като определящи фактори за мъжествеността и женствеността. Такава биологично-есенциалистка теория разглежда разликите между жените и мъжете като предварително определени и неизменни и разглежда пола като двоичен, така че мъжете и жените се разглеждат като различни „типове“.

Въпреки че социокултурните и биологично-есенциалистките обяснения не са взаимно изключващи се и хората често се придържат и към двете до известна степен, биологично-есенциалистката теория е преобладаваща както при деца, така и при възрастни, и особено сред мъжете. Неотдавнашно проучване, проведено сред национално представителна извадка от 4573 възрастни в САЩ, установи, че мнозинството от респондентите са съгласни, че мъжете и жените „са основно различни“ по отношение на сфери, свързани с изразяване на емоции, стил на родителство, интереси и способности. По-голямата част от мъжете посочиха, че разликите се основават най-вече на биологията (61% посочват, че биологичните разлики обясняват защо мъжете и жените имат различни силни страни на работното място, а 58% вярват, че биологията обяснява половите различия в родителството). По-голямата част от жените смятат, че различията между половете се основават на обществените очаквания, въпреки че 39% вярват, че биологията обяснява различията между половете в родителството, а 35% вярват, че биологичните различия обясняват различията между половете в силните страни, свързани с работното място.


Как тези възгледи са свързани с идеологията на пола?

Социално-психологическите изследвания показват, че една биологично-есенциалистка теория за пола увеличава одобрението на половите стереотипи и на двоичния възглед за половите роли, както и приемането на полова йерархия – всички централни компоненти на неегалитарната (свързана с неравенството) полова идеология. Например, участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за различията между половете като биологично обусловени (вкоренени в еволюционното програмиране и в мозъчните структури), са по-склонни да подкрепят половите стереотипи (напр. да гледат на мъжете като на по-доминиращи, аналитични и по-малко грижовни и емоционални, по отношение на жените) в сравнение с участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за процесите на социализация като обяснение на различията между половете. Допълнително беше показано, че такива стереотипи се отнасят и за самите тях. Жените, които са били избрани на случаен принцип да прочетат биологично-есенциалистка (срещу социо-културна) теория за различията между половете, е по-вероятно да се опишат с женски черти, включително отрицателни (напр. срамежлив, детски). Демонстрирайки последствията от подобни ефекти надолу по веригата, жените, на които е предоставена биологично-есенциалистка теза за разликите между половете по математика (т.е., че мъжете се представят по-добре благодарение на гените на Y хромозомата), съответно се представят по-зле на тест по математика от жените, на които е предоставен социокултурен тип обяснение (т.е. че учителите имат пристрастни очаквания в полза на мъжете).

По същия начин, по-голямото одобрение на половия детерминизъм (вярване, че полът е основополагаща сила, диктуваща характеристиките на човека), което е в съответствие с биологично-есенциалистката перспектива, беше свързано с по-голямо предпочитание към половото разделение на социалните роли. По същия начин, доколкото бащите имаха есенциалистки вярвания относно родителските роли, те бяха по-малко ангажирани с грижите за децата, независимо от работното време.

Беше установено, че биологично-есенциалисткият възглед за пола оформя подкрепата за по-широки модели на йерархия на пола. Тъй като според този възглед различията между мъжете и жените се разглеждат като естествени, разликите във властта и статуса между тези групи могат да бъдат приписани на неизбежни и оправдани причини. Например, по-голямата вяра в определящата роля на биологията в човешкото развитие беше свързана с по-сексистки вярвания (напр. вярване, че прогресивните политики за пола са ненужни; с противопоставяне на правата на различни в сексуално отношение хора. Половият есенциализъм, също предпоставя по-голяма подкрепа за полово дискриминационни практики и по-голямо възприемане за справедливост на неравенството между половете. Тези открития бяха потвърдени от експериментални доказателства. Хората, които са били избрани на случаен принцип да четат биологично-есенциалистки възглед за пола (срещу социално-културен), е по-малко вероятно да подкрепят правата на жените. По подобен начин четенето на теории, които предоставят биологично-есенциалистки възглед за различията между половете, увеличи приемането на неравенството между половете от хората. Едно скорошно проучване допълнително показа, че излагането на биологично обяснение на разликите между половете (срещу социално конструктивистко обяснение или без обяснение) увеличава одобрението на есенциалистките възгледи, което води до намалено разпознаване на половата дискриминация.

Разгледаните по-горе констатации показват, че един биологично-есенциалистки възглед за пола, който разглежда мъжете и жените като отделни типове, задвижва процеси, които укрепват неегалитарна идеология, основана на пола. Тези процеси включват укрепването на стереотипните възгледи за жените и мъжете и за техните подходящи социални роли, както и оправдаването на половата йерархия.

Какво движи биологично-есенциалисткия възглед за пола?

Биологично-есенциалистката теория за различията между половете се основава на съществуването на полови различия на ниво група в различни области, от нивата на свързаните с пола хормони (напр. тестостерон) и структурата и функцията на мозъка, до личностните характеристики, когнитивни (интелектуалните) и емоционални способности и поведение. В основата на тази теория са предположенията, че тези различия са предопределени и стабилни и че те се съчетават, за да създадат два типа хора. Какво може да стои в основата на подобни концепции?
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Вашият коментар
* Моля, използвайте КИРИЛИЦА, по лесно е и за писане и за четене. НЕ пишете само с ГЛАВНИ букви.
Име:
e-mail:
 код:
информирай ме, ако някой друг коментира тази тема
· Идеологията, основана на пола (II част)
· Тъгата ни превръща отново в деца...
· Когато се страхуваш се запитай...
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -I
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -II
· Къде се крие истинският смисъл на любовта?
· Уморена ли е душата ви?
· Когато изразяваме мнение - осъждаме или обсъждаме?
· Най-добрите игри за вечер с приятели
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Понеделник
5
Юни 2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
Абонирай се за новости
Така няма да пропускаш новите и интересни неща
Брачните халки
Историята на брачните халки е започнала още в древните времена на фараоните. През времето значението...
Как да се справим с пасивно-агресивен човек?
Пасивната агресия се отнася до хора, които са враждебни към нас, но не показват открито или пряко...
Да научим детето да играе само
За всички е известно, че детето опознава света, подражавайки на възрастните. За да има впечатления и...
Как да отгледаме детето си минималистично?
Минимализмът е начин на живот и мироглед, при който има възможно най-малко вещи, струпване на детайли....
Женските сълзи – сила или слабост
Ние жените плачем от болка и радост, от обида и самосъжаление, от премного чувства и от техния недостиг....
Бели рози, стар часовник
Бели рози, стар часовник, първа среща с теб. Стрелките цял ден бясно препускат, превърнали се сами...
Изгубени в превода - II
Тя иска желанията й да бъдат предугаждани/ Той реагира само на конкретни молби За жената любовта се...
Как да изберем безопасно детско колело?
Карането на колело е сред любимите занимания на децата. То е забавление, физическа активност на открито...
Нов поглед към женската сексуалност
Еволюционните психолози обясняват поведението на хората с техните древни инстинкти и запазени през вековете...
Защо повече трябва да ценим емоционалните мъже?
Замислих се над това, че на мен никога не ми се е случвало мъж да плаче пред мен. Никога до преди няколко...
Майчини тревоги - I
Връзката между детето и майката е вероятно най- силната от всички възможни човешки взаимоотношения. От...
Семейна капсула на времето
Времето лети и заминава необратимо, въздъхваме и се понасяме в следващия си нов ден, напълно забравили...
Фразите, с които децата закодирано търсят помощ от нас
Колкото повече децата растат, толкова по-сложен става езикът, с който общуват с нас. Мислим си, че винаги...
За какво да НЕ говорим пред него
Доверието, искреността и комуникацията са в основата на всяка връзка. Когато усещането за влюбеност преминe,...
Раз/Очарованието на малкия град
Събуди ли ви звъна на трамваите в 5 сутринта? А неоновата светлина на рекламите процеждаше ли се цяла...
Как да даваме и да получаваме повече любов?
Мадона може би е била права – живеем в материален свят. Зададат ли се празници, втурваме се да купуваме...
Как да се харесаме на околните - II
Има ли особености, които различават подхода към мъжете от този към жените в старанието да се харесаме...
Рожденият ден на вашето дете - II
Къде? Във всеки по-голям град има вече парти центрове, които са доста предпочитани, но изискват определена...
Тайните на ранното закаляване - II
За обличането и закаляването. Много родители се чудят, независимо колко е голямо детето, с какво да го...
Нека не се заблуждаваме - понякога просто идва време за раздяла
Понякога сме в едни такива връзки, които хем знаем, че не ни дават почти нищо от онова, за което мечтаем,...
Можем ли да обичаме твърде много и какви са последствията от това?
Прието е вярването, че няма как да обичаме "твърде много", но в действителност това не е съвсем...
Децата готвят с нас
Общоприетото схващане е, че децата не са добре приети в кухнята. Те цапат, разхвърлят, разсипват разни...
Най-големите ни грехове - I
Казват, че да грешиш е човешко, а да прощаваш божествено, но в днешно време сякаш непрекъснато грешим...
9 юни - Международен ден на приятелството
На днешния ден - 9 юни, отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на...
Бизнес партньори или приятели
Когато ти трябва помощ – търсиш приятели. Нуждаеш ли се от пари назаем – пак се обръщаш към тях. Дали...
Здраве    Красота    Мода    Моят дом    Двама+    Кулинария    Време за мен    RSS     Реклама     Контакти
Hera.bg. Използването на материали разрешено само с писмено съгласие на Hera.bg
Hera.bg в Facebook