Начало
Здраве и Красота
Кариера
Моят дом
Двама+
Кулинария
Време за мен
Регистрация       e-mail:       парола:      

Идеологията, основана на пола (I част)


ключови аспекти, влияние на различни вярвания, разбирания, стереотипи и възгледи.


        Добави в любими         Коментирай         Отпечатай         Изпрати
Представяме ви широкомащабен научен обзор по темата, публикуван в сп. „Philosophical Transactions B“ през 2021 г. от Британското кралско научно дружество, основано 1660 г., което представя висококачествени проучвания в областта на организмовата и еволюционна биология, неврофизиологията, здравето, когнитивното развитие.

В световен мащаб жените са в неравностойно положение в сравнение с мъжете, както на йерархично ниво на власт, така и на междуличностно ниво. Жените са изключително слабо представени на ръководни позиции в политиката, във водещи компании, и в академичните среди. Освен това е много по-малко вероятно те да притежават активи и земя и печелят по-малко пари от мъжете в различните страни. В сравнение с момчетата, достъпът на момичетата до образование е ограничен в много части на света, което води до по-висок риск от безработица и лошо здраве. В междуличностен план жените са чести жертви на сексуално и домашно насилие, като 35% от жените са претърпели физическо и/или сексуално насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие от страна на друг мъж. Жените също са склонни да вършат по-голям дял от домакинската работа, отколкото техните партньори мъже, независимо от тяхната възраст, доход и географско местоположение. Въпреки че в тези индекси има подобрение спрямо предходните десетилетия, неравенството между половете остава безспорно тежко и преобладаващо.

Фактори на различни нива поддържат неравенството между половете. Те включват, както такива на макрониво (напр. правни практики, политики, публичен дискурс), така и на микрониво (напр. нагласи и мотивация на индивидите), а също и фактори, които произтичат от динамични взаимодействия между тези нива. На макрониво идеологията на пола се дефинира като набор от вярвания за правилния ред на обществото по отношение на ролите, които мъжете и жените трябва да изпълняват. Докато предишни изследвания са изяснявали предшестващото и последиците от свързаната с пола идеология при хората за преглед), то досега рядко са анализирани разбирания относно възприятията и интерпретациите на дефинираните от пола различия. Очевидно е, че начинът, по който хората мислят и осмислят различията между половете, играе централна роля при оформянето на тяхната идеология, свързана с пола.

Според традиционната джендър идеология за семейството, например, мъжете изпълняват своите семейни роли чрез използващи пособия дейности с цел изкарване на прехраната, а жените изпълняват своите роли чрез дейности като възпитатели, домакини и отглеждане на поколението. Терминът „джендър идеология” няма академична или теоретична основа, нито ясна и последователна дефиниция. Използва се в консервативните религиозни кръгове за неясно обозначаване на политики или активност, насочени към подобряване на равенството между половете и защита на правата на жените, и LGBT общността. Идеологията, основана на пола се определя като ниво на подкрепа на индивида за разграничаване на работата срещу заплащане и семейните отговорности, което се основава на идеята за отделните сфери на живота“. Вярванията, свързани с джендър идеологията, отразяват одобрението (или липсата на такова) на бинарно или двоично разделение на семейните спрямо работните отговорности по полови признаци и приемането на йерархията на половете, произтичаща от това. Например, при изследване на идеологията, основана на пола е поискано от анкетирани да отговорят дали са съгласни или не с твърдения за отделни и свързани с пола отговорности на жените и мъжете (напр. „Работата на мъжа е да печели пари; работата на жената е да се грижи за дома и семейство“; и относно оправдаването на привилегиите на мъжете (напр. „По-важно е една съпруга да помогне за кариерата на съпруга си, отколкото самата тя да има такава“). Доколкото подкрепата за такива елементи е висока, ние наричаме джендър идеологията неравнопоставена (неегалитарна) (от френски, égalité – равенство).

Редица данни показват, че с течение на времето идеологията, основана на пола на индивидите е станала по-егалитарна (равнопоставена) и че като цяло по-младите хора имат по-егалитарна идеология на пола от по-възрастните хора, а жените са по-егалитарни в своята джендър идеология от мъжете. Допълнително се установи, че излагането на егалитарни идеали (на равнопоставеност) чрез родителска социализация, образование или личен опит формира тази идеология. Например наличието на двама родители с полова равнопоставеност увеличава вероятността момчетата им да споделят равенство между половете. В допълнение, работещите жени са по-склонни да имат равнопоставена на половете идеология, както и техните партньори – мъже, и техните деца.

Половата идеология, както всяка друга идеология, е рамка, през която хората интерпретират световете си и смятат какво е добро и правилно. Като такъв е вероятно да се предвиди начина, по който хората изграждат своята среда и управляват собствения си живот. Например мъжете с приемащи равенството на половете (по-егалитарна идеология на пола) са склонни да вършат по-голям дял от домакинския труд и да прекарват повече време с децата си. Жените с неегалитарна джендър идеология (неприемане на равенството на половете) е вероятно да се омъжат по-млади, да станат майки на по-млада възраст и да възприемат неравенствата в разпределението на домакинския труд, като по-справедливи. Нещо повече, двойки, в които и двамата партньори поддържат неегалитарна (поддържат неравенствата) идеология за пола, е по-вероятно да разделят споделените задачи по традиционно полов признак.

Докато съществуващите изследвания подчертават ролята, която демографските характеристики и излагането на идеи за равенство играят при оформянето на идеологията на пола, те ни казват малко за психологическите процеси, които водят до нейното формиране и поддържане. За да разберем по-добре джендър идеологията и нейния произход, е полезно да разгледаме как хората мислят за различията между половете.

Биологично-есенциалистки възглед за различията между половете и идеологията на пола

Има разлики между жените и мъжете в много сфери на живота. Светските теории, които хората поддържат относно източниците на тези различия, попадат в две основни категории. Според първия, различията между половете са резултат от различния начин, по който хората мислят и действат спрямо жените и мъжете – социокултурна теория/обяснение. Това обяснение е в съответствие с разбирания, които разглеждат пола „като възникваща характеристика на социалните ситуации“, а не характеристика на индивидите. Според социокултурното обяснение момичетата и момчетата, а по-късно мъжете и жените, се третират различно от другите по начин, който създава и засилва различията между половете. Примери за такова отношение са учители, които очакват момчетата да са по-добри от момичетата по математика, родители, които очакват момчетата им да избягват играчки, които „принадлежат“ на другия пол и медийни изображения, които рутинно подчертават женската сексуалност.

Друг начин, по който хората разбират различията между половете, които наричаме биологично-есенциалистка теория/обяснение, е да ги разглеждат като произтичащи от биологични различия между мъжете и жените. Според това обяснение, поради различното си биологично устройство, мъжете и жените имат различни „същности“ и следователно са предразположени да се различават психически и поведенчески. В основата на това обяснение са генетичните и хормонални различия между жените и мъжете, разглеждани като определящи фактори за мъжествеността и женствеността. Такава биологично-есенциалистка теория разглежда разликите между жените и мъжете като предварително определени и неизменни и разглежда пола като двоичен, така че мъжете и жените се разглеждат като различни „типове“.

Въпреки че социокултурните и биологично-есенциалистките обяснения не са взаимно изключващи се и хората често се придържат и към двете до известна степен, биологично-есенциалистката теория е преобладаваща както при деца, така и при възрастни, и особено сред мъжете. Неотдавнашно проучване, проведено сред национално представителна извадка от 4573 възрастни в САЩ, установи, че мнозинството от респондентите са съгласни, че мъжете и жените „са основно различни“ по отношение на сфери, свързани с изразяване на емоции, стил на родителство, интереси и способности. По-голямата част от мъжете посочиха, че разликите се основават най-вече на биологията (61% посочват, че биологичните разлики обясняват защо мъжете и жените имат различни силни страни на работното място, а 58% вярват, че биологията обяснява половите различия в родителството). По-голямата част от жените смятат, че различията между половете се основават на обществените очаквания, въпреки че 39% вярват, че биологията обяснява различията между половете в родителството, а 35% вярват, че биологичните различия обясняват различията между половете в силните страни, свързани с работното място.


Как тези възгледи са свързани с идеологията на пола?

Социално-психологическите изследвания показват, че една биологично-есенциалистка теория за пола увеличава одобрението на половите стереотипи и на двоичния възглед за половите роли, както и приемането на полова йерархия – всички централни компоненти на неегалитарната (свързана с неравенството) полова идеология. Например, участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за различията между половете като биологично обусловени (вкоренени в еволюционното програмиране и в мозъчните структури), са по-склонни да подкрепят половите стереотипи (напр. да гледат на мъжете като на по-доминиращи, аналитични и по-малко грижовни и емоционални, по отношение на жените) в сравнение с участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за процесите на социализация като обяснение на различията между половете. Допълнително беше показано, че такива стереотипи се отнасят и за самите тях. Жените, които са били избрани на случаен принцип да прочетат биологично-есенциалистка (срещу социо-културна) теория за различията между половете, е по-вероятно да се опишат с женски черти, включително отрицателни (напр. срамежлив, детски). Демонстрирайки последствията от подобни ефекти надолу по веригата, жените, на които е предоставена биологично-есенциалистка теза за разликите между половете по математика (т.е., че мъжете се представят по-добре благодарение на гените на Y хромозомата), съответно се представят по-зле на тест по математика от жените, на които е предоставен социокултурен тип обяснение (т.е. че учителите имат пристрастни очаквания в полза на мъжете).

По същия начин, по-голямото одобрение на половия детерминизъм (вярване, че полът е основополагаща сила, диктуваща характеристиките на човека), което е в съответствие с биологично-есенциалистката перспектива, беше свързано с по-голямо предпочитание към половото разделение на социалните роли. По същия начин, доколкото бащите имаха есенциалистки вярвания относно родителските роли, те бяха по-малко ангажирани с грижите за децата, независимо от работното време.

Беше установено, че биологично-есенциалисткият възглед за пола оформя подкрепата за по-широки модели на йерархия на пола. Тъй като според този възглед различията между мъжете и жените се разглеждат като естествени, разликите във властта и статуса между тези групи могат да бъдат приписани на неизбежни и оправдани причини. Например, по-голямата вяра в определящата роля на биологията в човешкото развитие беше свързана с по-сексистки вярвания (напр. вярване, че прогресивните политики за пола са ненужни; с противопоставяне на правата на различни в сексуално отношение хора. Половият есенциализъм, също предпоставя по-голяма подкрепа за полово дискриминационни практики и по-голямо възприемане за справедливост на неравенството между половете. Тези открития бяха потвърдени от експериментални доказателства. Хората, които са били избрани на случаен принцип да четат биологично-есенциалистки възглед за пола (срещу социално-културен), е по-малко вероятно да подкрепят правата на жените. По подобен начин четенето на теории, които предоставят биологично-есенциалистки възглед за различията между половете, увеличи приемането на неравенството между половете от хората. Едно скорошно проучване допълнително показа, че излагането на биологично обяснение на разликите между половете (срещу социално конструктивистко обяснение или без обяснение) увеличава одобрението на есенциалистките възгледи, което води до намалено разпознаване на половата дискриминация.

Разгледаните по-горе констатации показват, че един биологично-есенциалистки възглед за пола, който разглежда мъжете и жените като отделни типове, задвижва процеси, които укрепват неегалитарна идеология, основана на пола. Тези процеси включват укрепването на стереотипните възгледи за жените и мъжете и за техните подходящи социални роли, както и оправдаването на половата йерархия.

Какво движи биологично-есенциалисткия възглед за пола?

Биологично-есенциалистката теория за различията между половете се основава на съществуването на полови различия на ниво група в различни области, от нивата на свързаните с пола хормони (напр. тестостерон) и структурата и функцията на мозъка, до личностните характеристики, когнитивни (интелектуалните) и емоционални способности и поведение. В основата на тази теория са предположенията, че тези различия са предопределени и стабилни и че те се съчетават, за да създадат два типа хора. Какво може да стои в основата на подобни концепции?
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Вашият коментар
* Моля, използвайте КИРИЛИЦА, по лесно е и за писане и за четене. НЕ пишете само с ГЛАВНИ букви.
Име:
e-mail:
 код:
информирай ме, ако някой друг коментира тази тема
· Идеологията, основана на пола (II част)
· Тъгата ни превръща отново в деца...
· Когато се страхуваш се запитай...
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -I
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -II
· Защо да си мил може да се окаже по-важно от външния вид
· Уморена ли е душата ви?
· Когато изразяваме мнение - осъждаме или обсъждаме?
· Най-добрите игри за вечер с приятели
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Неделя
21
Април 2024
П
В
С
Ч
П
С
Н

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
Абонирай се за новости
Така няма да пропускаш новите и интересни неща
Кризата на 30-та година - I част
По времето на нашите баби 30-годишната жена се е смятала вече за престаряла. Днес на същата възраст се...
"Това са моите деца" - Януш Корчак
"Какво е детето? То не е билет от лотарията, на който е изобразена печалбата... Детето - това са сто...
Сексът за сдобряване - опасното примирие
„Разгорещена съм от гняв, а не от страст” – успявате да изкрещите, докато любимият ви влачи към постелята...
Как да се научим да бъдем по-любящи?
„Да обичаме дълбоко в една посока ни прави по-любящи във всички останали“ - Софи Суетчи Ако хората...
"Здравословен обяд за ученика" - лесна домашна баничка в кексова форма
Това е ден шести от новия проект в помощ на родителите на ученици: "Здравословен обяд за ученика". От...
Най-важните съвети в помощ на родителите на първокласниците
Съвети към родителите на първокласниците, отправи председателят на Съюза на работодателите в системата...
Наистина ли не можем да надскачаме себе си?
Такъв си е човекът, не може “да надскочи боя си”, казват за някого и му слагат етикет "той е такъв и...
Кога е по-добре да се разделим
Когато човек е във връзка или брак е трудно да погледне отстрани с критично око на отношенията. Все нещо...
Срамът от голотата – най-големият враг в твоето легло
За едни жени голотата е естествено състояние и те без свян я демонстрират по улиците, на плажа и пред...
Защо ходенето на къмпинг е полезно за децата?
Ходенето на къмпинг е полезно за децата, както и за цялото семейство, според австралийския сайт www.gocampingaustralia.com. На...
Какво вземат жените по света за родилното
Поредният вълнуващ и социално значим фотопроект ни разкрива какво взимат жените със себе си за най-важния...
Най-желаните подаръци за мъжете, които искат и могат да изразяват своя стил
На мъж трудно се избира подарък. Неотменим факт, пред който се затрудняваме при всеки специален повод....
30 юли - Международен ден на приятелството
30 юли като Mеждународен ден на приятелството се отбелязва от 2011 година по решение на Генералната асамблея...
Идеалната жена – серийно производство или красотата като самоцел
В епохата на фабричните изделия по калъп, еднотипните жилища и конфекцията, светът е залят и от друг...
Нашите възрастни родители имат нужда от нас
Когато наближим средната възраст, в повечето случаи имаме подрастващи деца и застаряващи родители. Фокусът...
Майчинството - една отворена рана, която променя живота ни
Обядвахме веднъж, когато дъщеря ми неангажиращо спомена, че с партньора й обмислят „започването“ на семейство: -...
Официална статистика за затлъстяването на българските деца
През 2013 г. Националният център по обществено здраве и анализи, съвместно с МЗ и РЗИ проведе изследване...
Магията на майчините думи
Любовта на майките към децата им е безгранична, вдъхновяваща, окриляваща дори лекуваща. Техните мисли...
Малките камъчета и голямата преобърната кола
Всички знаем приказката за малките камъчета, които имат чудодейната способност да обръщат голямата кола....
Безопасно онлайн пазаруване
Интернет предоставя много възможности за закупуване на продукти и услуги, без изобщо да напускаме дома...
Криворазбраният „феминизъм”
Първата представа, която изниква в ума ми при думата феминизъм е, как не особено нежна представителка...
Ироничното усещане да си родител днес
Родителският ми опит досега ме изпълва с дълбоко чувство за ирония. Първо, разбира се, към самата мен....
Разведена - без срам и съжаления
Понякога нещата се объркват. Веднъж по наша вина. Друг път по негова. В трети си делим отговорността....
Какво ни дава власт
Животът ни се състои от низ от желания и цели. Ние сме същества, обречени да се стремим непрекъснато...
Заекването при децата - тревоги и решения
Заекването при децата е явление с все още неустановен произход. От една страна то е смущение в речевото...
Здраве    Красота    Мода    Моят дом    Двама+    Кулинария    Време за мен    RSS     Реклама     Контакти
Hera.bg. Използването на материали разрешено само с писмено съгласие на Hera.bg
Hera.bg в Facebook