Начало
Здраве и Красота
Кариера
Моят дом
Двама+
Кулинария
Време за мен
Регистрация       e-mail:       парола:      

Идеологията, основана на пола (I част)


ключови аспекти, влияние на различни вярвания, разбирания, стереотипи и възгледи.


        Добави в любими         Коментирай         Отпечатай         Изпрати
Представяме ви широкомащабен научен обзор по темата, публикуван в сп. „Philosophical Transactions B“ през 2021 г. от Британското кралско научно дружество, основано 1660 г., което представя висококачествени проучвания в областта на организмовата и еволюционна биология, неврофизиологията, здравето, когнитивното развитие.

В световен мащаб жените са в неравностойно положение в сравнение с мъжете, както на йерархично ниво на власт, така и на междуличностно ниво. Жените са изключително слабо представени на ръководни позиции в политиката, във водещи компании, и в академичните среди. Освен това е много по-малко вероятно те да притежават активи и земя и печелят по-малко пари от мъжете в различните страни. В сравнение с момчетата, достъпът на момичетата до образование е ограничен в много части на света, което води до по-висок риск от безработица и лошо здраве. В междуличностен план жените са чести жертви на сексуално и домашно насилие, като 35% от жените са претърпели физическо и/или сексуално насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие от страна на друг мъж. Жените също са склонни да вършат по-голям дял от домакинската работа, отколкото техните партньори мъже, независимо от тяхната възраст, доход и географско местоположение. Въпреки че в тези индекси има подобрение спрямо предходните десетилетия, неравенството между половете остава безспорно тежко и преобладаващо.

Фактори на различни нива поддържат неравенството между половете. Те включват, както такива на макрониво (напр. правни практики, политики, публичен дискурс), така и на микрониво (напр. нагласи и мотивация на индивидите), а също и фактори, които произтичат от динамични взаимодействия между тези нива. На макрониво идеологията на пола се дефинира като набор от вярвания за правилния ред на обществото по отношение на ролите, които мъжете и жените трябва да изпълняват. Докато предишни изследвания са изяснявали предшестващото и последиците от свързаната с пола идеология при хората за преглед), то досега рядко са анализирани разбирания относно възприятията и интерпретациите на дефинираните от пола различия. Очевидно е, че начинът, по който хората мислят и осмислят различията между половете, играе централна роля при оформянето на тяхната идеология, свързана с пола.

Според традиционната джендър идеология за семейството, например, мъжете изпълняват своите семейни роли чрез използващи пособия дейности с цел изкарване на прехраната, а жените изпълняват своите роли чрез дейности като възпитатели, домакини и отглеждане на поколението. Терминът „джендър идеология” няма академична или теоретична основа, нито ясна и последователна дефиниция. Използва се в консервативните религиозни кръгове за неясно обозначаване на политики или активност, насочени към подобряване на равенството между половете и защита на правата на жените, и LGBT общността. Идеологията, основана на пола се определя като ниво на подкрепа на индивида за разграничаване на работата срещу заплащане и семейните отговорности, което се основава на идеята за отделните сфери на живота“. Вярванията, свързани с джендър идеологията, отразяват одобрението (или липсата на такова) на бинарно или двоично разделение на семейните спрямо работните отговорности по полови признаци и приемането на йерархията на половете, произтичаща от това. Например, при изследване на идеологията, основана на пола е поискано от анкетирани да отговорят дали са съгласни или не с твърдения за отделни и свързани с пола отговорности на жените и мъжете (напр. „Работата на мъжа е да печели пари; работата на жената е да се грижи за дома и семейство“; и относно оправдаването на привилегиите на мъжете (напр. „По-важно е една съпруга да помогне за кариерата на съпруга си, отколкото самата тя да има такава“). Доколкото подкрепата за такива елементи е висока, ние наричаме джендър идеологията неравнопоставена (неегалитарна) (от френски, égalité – равенство).

Редица данни показват, че с течение на времето идеологията, основана на пола на индивидите е станала по-егалитарна (равнопоставена) и че като цяло по-младите хора имат по-егалитарна идеология на пола от по-възрастните хора, а жените са по-егалитарни в своята джендър идеология от мъжете. Допълнително се установи, че излагането на егалитарни идеали (на равнопоставеност) чрез родителска социализация, образование или личен опит формира тази идеология. Например наличието на двама родители с полова равнопоставеност увеличава вероятността момчетата им да споделят равенство между половете. В допълнение, работещите жени са по-склонни да имат равнопоставена на половете идеология, както и техните партньори – мъже, и техните деца.

Половата идеология, както всяка друга идеология, е рамка, през която хората интерпретират световете си и смятат какво е добро и правилно. Като такъв е вероятно да се предвиди начина, по който хората изграждат своята среда и управляват собствения си живот. Например мъжете с приемащи равенството на половете (по-егалитарна идеология на пола) са склонни да вършат по-голям дял от домакинския труд и да прекарват повече време с децата си. Жените с неегалитарна джендър идеология (неприемане на равенството на половете) е вероятно да се омъжат по-млади, да станат майки на по-млада възраст и да възприемат неравенствата в разпределението на домакинския труд, като по-справедливи. Нещо повече, двойки, в които и двамата партньори поддържат неегалитарна (поддържат неравенствата) идеология за пола, е по-вероятно да разделят споделените задачи по традиционно полов признак.

Докато съществуващите изследвания подчертават ролята, която демографските характеристики и излагането на идеи за равенство играят при оформянето на идеологията на пола, те ни казват малко за психологическите процеси, които водят до нейното формиране и поддържане. За да разберем по-добре джендър идеологията и нейния произход, е полезно да разгледаме как хората мислят за различията между половете.

Биологично-есенциалистки възглед за различията между половете и идеологията на пола

Има разлики между жените и мъжете в много сфери на живота. Светските теории, които хората поддържат относно източниците на тези различия, попадат в две основни категории. Според първия, различията между половете са резултат от различния начин, по който хората мислят и действат спрямо жените и мъжете – социокултурна теория/обяснение. Това обяснение е в съответствие с разбирания, които разглеждат пола „като възникваща характеристика на социалните ситуации“, а не характеристика на индивидите. Според социокултурното обяснение момичетата и момчетата, а по-късно мъжете и жените, се третират различно от другите по начин, който създава и засилва различията между половете. Примери за такова отношение са учители, които очакват момчетата да са по-добри от момичетата по математика, родители, които очакват момчетата им да избягват играчки, които „принадлежат“ на другия пол и медийни изображения, които рутинно подчертават женската сексуалност.

Друг начин, по който хората разбират различията между половете, които наричаме биологично-есенциалистка теория/обяснение, е да ги разглеждат като произтичащи от биологични различия между мъжете и жените. Според това обяснение, поради различното си биологично устройство, мъжете и жените имат различни „същности“ и следователно са предразположени да се различават психически и поведенчески. В основата на това обяснение са генетичните и хормонални различия между жените и мъжете, разглеждани като определящи фактори за мъжествеността и женствеността. Такава биологично-есенциалистка теория разглежда разликите между жените и мъжете като предварително определени и неизменни и разглежда пола като двоичен, така че мъжете и жените се разглеждат като различни „типове“.

Въпреки че социокултурните и биологично-есенциалистките обяснения не са взаимно изключващи се и хората често се придържат и към двете до известна степен, биологично-есенциалистката теория е преобладаваща както при деца, така и при възрастни, и особено сред мъжете. Неотдавнашно проучване, проведено сред национално представителна извадка от 4573 възрастни в САЩ, установи, че мнозинството от респондентите са съгласни, че мъжете и жените „са основно различни“ по отношение на сфери, свързани с изразяване на емоции, стил на родителство, интереси и способности. По-голямата част от мъжете посочиха, че разликите се основават най-вече на биологията (61% посочват, че биологичните разлики обясняват защо мъжете и жените имат различни силни страни на работното място, а 58% вярват, че биологията обяснява половите различия в родителството). По-голямата част от жените смятат, че различията между половете се основават на обществените очаквания, въпреки че 39% вярват, че биологията обяснява различията между половете в родителството, а 35% вярват, че биологичните различия обясняват различията между половете в силните страни, свързани с работното място.


Как тези възгледи са свързани с идеологията на пола?

Социално-психологическите изследвания показват, че една биологично-есенциалистка теория за пола увеличава одобрението на половите стереотипи и на двоичния възглед за половите роли, както и приемането на полова йерархия – всички централни компоненти на неегалитарната (свързана с неравенството) полова идеология. Например, участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за различията между половете като биологично обусловени (вкоренени в еволюционното програмиране и в мозъчните структури), са по-склонни да подкрепят половите стереотипи (напр. да гледат на мъжете като на по-доминиращи, аналитични и по-малко грижовни и емоционални, по отношение на жените) в сравнение с участниците, които са били избрани на случаен принцип да прочетат статия за процесите на социализация като обяснение на различията между половете. Допълнително беше показано, че такива стереотипи се отнасят и за самите тях. Жените, които са били избрани на случаен принцип да прочетат биологично-есенциалистка (срещу социо-културна) теория за различията между половете, е по-вероятно да се опишат с женски черти, включително отрицателни (напр. срамежлив, детски). Демонстрирайки последствията от подобни ефекти надолу по веригата, жените, на които е предоставена биологично-есенциалистка теза за разликите между половете по математика (т.е., че мъжете се представят по-добре благодарение на гените на Y хромозомата), съответно се представят по-зле на тест по математика от жените, на които е предоставен социокултурен тип обяснение (т.е. че учителите имат пристрастни очаквания в полза на мъжете).

По същия начин, по-голямото одобрение на половия детерминизъм (вярване, че полът е основополагаща сила, диктуваща характеристиките на човека), което е в съответствие с биологично-есенциалистката перспектива, беше свързано с по-голямо предпочитание към половото разделение на социалните роли. По същия начин, доколкото бащите имаха есенциалистки вярвания относно родителските роли, те бяха по-малко ангажирани с грижите за децата, независимо от работното време.

Беше установено, че биологично-есенциалисткият възглед за пола оформя подкрепата за по-широки модели на йерархия на пола. Тъй като според този възглед различията между мъжете и жените се разглеждат като естествени, разликите във властта и статуса между тези групи могат да бъдат приписани на неизбежни и оправдани причини. Например, по-голямата вяра в определящата роля на биологията в човешкото развитие беше свързана с по-сексистки вярвания (напр. вярване, че прогресивните политики за пола са ненужни; с противопоставяне на правата на различни в сексуално отношение хора. Половият есенциализъм, също предпоставя по-голяма подкрепа за полово дискриминационни практики и по-голямо възприемане за справедливост на неравенството между половете. Тези открития бяха потвърдени от експериментални доказателства. Хората, които са били избрани на случаен принцип да четат биологично-есенциалистки възглед за пола (срещу социално-културен), е по-малко вероятно да подкрепят правата на жените. По подобен начин четенето на теории, които предоставят биологично-есенциалистки възглед за различията между половете, увеличи приемането на неравенството между половете от хората. Едно скорошно проучване допълнително показа, че излагането на биологично обяснение на разликите между половете (срещу социално конструктивистко обяснение или без обяснение) увеличава одобрението на есенциалистките възгледи, което води до намалено разпознаване на половата дискриминация.

Разгледаните по-горе констатации показват, че един биологично-есенциалистки възглед за пола, който разглежда мъжете и жените като отделни типове, задвижва процеси, които укрепват неегалитарна идеология, основана на пола. Тези процеси включват укрепването на стереотипните възгледи за жените и мъжете и за техните подходящи социални роли, както и оправдаването на половата йерархия.

Какво движи биологично-есенциалисткия възглед за пола?

Биологично-есенциалистката теория за различията между половете се основава на съществуването на полови различия на ниво група в различни области, от нивата на свързаните с пола хормони (напр. тестостерон) и структурата и функцията на мозъка, до личностните характеристики, когнитивни (интелектуалните) и емоционални способности и поведение. В основата на тази теория са предположенията, че тези различия са предопределени и стабилни и че те се съчетават, за да създадат два типа хора. Какво може да стои в основата на подобни концепции?
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Вашият коментар
* Моля, използвайте КИРИЛИЦА, по лесно е и за писане и за четене. НЕ пишете само с ГЛАВНИ букви.
Име:
e-mail:
 код:
информирай ме, ако някой друг коментира тази тема
· Идеологията, основана на пола (II част)
· Тъгата ни превръща отново в деца...
· Когато се страхуваш се запитай...
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -I
· Фантазиите на жените и мъжете в секса -II
· Правила на етикета на смартфона – от банята до леглото
· Уморена ли е душата ви?
· Когато изразяваме мнение - осъждаме или обсъждаме?
· Най-добрите игри за вечер с приятели
Виж още статии за:   Общуване · Интимно · Нещо лично ·
Четвъртък
30
Ноември 2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
Абонирай се за новости
Така няма да пропускаш новите и интересни неща
За фетишите, удоволствието и границата
Всеки от нас понякога малко или много се вманиачава, или поне в онези моменти, в които има нужда от късмет,...
Любовта има 5 етапа, но само малцина стигат до последния
Всеки от нас, независимо на каква възраст е, мечтае за истинска, хармонична, трайна любов. Любовта осмисля...
"Не искам дете"
Въпреки модерните времена, много жени и мъже продължават още да смятат, че най-значителната роля на жената,...
Изкуството в помощ на Ани
Помните ли Ани? Малкото дете, което страда от, пригответе се: Вроден хипотиреоидизъм, Сколиоза, Спина...
Ритуалите на връзката
Любовта и свещенодействието, оказва се, имат много общо – и двете се нуждаят от установяването на ритуали,...
Началото на пубертета - време за открити карти
Не е трудно да се забележи, че днес децата съзряват на по-ранна възраст от нас в нашето време. Да, времената...
За какво да внимаваме при избор на детско яке
Със смяната на сезона идва време и за промени в гардероба. Зимата е период, в който всеки родител търси...
Кошмарите
По-голяма част от сънищата служат за защита на пълноценната ни почивка, от която организма ни се нуждае....
Суингът – успешна рокада или шах с пешката?
Суингът е форма на развлекателна сексуална активност, при която партньорите от една двойка по собствено...
За по-добра комуникация с мъжете
Мъжете обичат жената до тях да знае повече за интересите и навиците им, така имат теми за разговор и...
Кое ни дава власт в една връзка?
Казват, че още в първите часове на една връзка, можем да разберем кой от двамата партньори е по-властен...
Голямото семейство и малките ми ритуали сутрин
Имам четиричленно семейство. Всеки е с различен график и има различни изисквания сутрин. Малката не иска...
Интуицията – нашият вътрешен компас
Сигурно не веднъж ви се е налагало да вземате важно решение, чийто последствия са трудно предвидими....
Ну, заец, погоди! - II част
Андрологично заболяване Някое заболяване, например хроничният везикулит, може също да бъде причина за...
"Дали тази година ще успее да си дойде за Коледа?"
Коледните светлинки блещукат вече не само из стаите, но и в очите. А щом ги има в очите, значи ги има...
За да срещнем истинската любов, първо трябва да срещнем себе си
Задавали ли сте си въпроса коя е вашата движеща сила в този живот? Дали пък всички ние нямаме една основна?...
"Мамо, не искам да ходя на детска градина!"
Колко пъти това изречение ви е събуждало по-бързо и по-добре от звъна на часовника сутрин? Ако няма...
Какво мислят децата за любовта...вече в 4-ти клас
През 2014 г. попитахме един обикновен първи клас на едно обикновено българско училище: "Какво според...
Отново на училище
До датата 15-ти септември почти не остана време. За някои малчугани, особено тези, които за пръв път...
Може ли умната жена да бъде и мъдра в любовта?
Каква е разликата между мъдрата и умната жена в една връзка? Коя би била по-щастлива в любовта? Кога...
Какво да правим, когато бракът куца?
Какво действа разрушително на брака? Ако върнете лентата назад, може да се окаже, че още преди сключването...
Обичам двама!
Възможно ли е да обичаме двама мъже едновременно? Тези, които не са попадали в подобна ситуация ще отговорят...
Страхът от училище – кои са причините и как да се преодолее?
Когато децата растат, родителите правят всичко по силите си, за да им осигурят здравословна среда, спокойствие,...
Как се става... татко - I
Напоследък чувам оттук- оттам, по градинки и форуми едни и същи оплаквания от страна на майките – „Той...
Идеи за ръчно изработени подаръци
Изборът на подаръци често се оказва голямо предизвикателство – къде заради изчерпаните идеи, къде заради...
Здраве    Красота    Мода    Моят дом    Двама+    Кулинария    Време за мен    RSS     Реклама     Контакти
Hera.bg. Използването на материали разрешено само с писмено съгласие на Hera.bg
Hera.bg в Facebook